Tekstin koko Pienennä fonttia Suurenna fonttia

Ajankohtaista

12.7.2011

Tutkimus CP-vammaisten toimintakyvyn arviointimenetelmistä

Vuonna 2005 tehdyn kyselykartoituksen mukaan Suomessa on käytössä 217 erilaista CP-lasten toiminnan arviointimenetelmää. Näistä vain 37 mittaria käytettiin viidessä tai useammassa arviointiyksikössä. Arviointi- ja hoitokäytäntöjen hajanaisuudesta johtuen CP-lasten kuntoutuksen kansallinen kehittäminen ja systemaattinen arviointi on tällä hetkellä mahdotonta.

CP-vammaisten toimintakyvyn arviointimenetelmien tutkimus

”CP-lasten kuntoutuksen ja seurannan kansallinen kehittämishanke" toteutui vuosina 2008-10 Kelan ja HYKSin, TYKSin sekä Turun sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisten lastenneurologisten työryhmien yhteistyönä. Tavoitteena oli CP-lasten/nuorten toimintakykyluokitusten selkeyttäminen sekä löytää kansallisesti yhtenäiset ja yhteisesti hyväksytyt arviointimenetelmät.

 Hankkeen 1.vaiheessa (2008) eri ammattiryhmät (ft, pt, tt, psyk. kunt.ohj, stt, hoitajat, lääkärit) kartoittivat CP-vamman arvioinnissa käytettävien mittareiden ominaisuuksia. Arviointiperusteena oli toimintakyky ja mittarin kyky tunnistaa kliinisesti merkittävä muutos ruumiintason, toiminnan ja osallistumisen alueella (ICF-tasot) sekä arviointimenetelmän soveltuvuus kliiniseen työskentelyyn. Hankkeen 2.vaiheessa käytettiin valikoituja arviointimenetelmiä kliinisessä potilastyössä (2009-10).

Tavoitteena on, että Suomessa lastenneurologisissa yksiköissä siirrytään kansallisesti yhden- mukaiseen seurantajärjestelmään ja yhteisesti hyväksyttyjen arviointimenetelmien käyttöön. Hanke laajeni tänä vuonna OYSiin, KYSiin ja  liikuntavammaisten kouluihin.

Hankkeessa oli mukana 269 lasta, joka antaa paljon informaatiota CP-lasten toimintaluokista, avuntarpeesta sekä niiden suhteesta vammaistukeen. Lisäksi tehtiin "Quality of life-selvitys"
4-12 -vuotiaille.

Tutkimuksen tuloksia esitellään myös EACD:n kansainvälisessä kokouksessa Roomassa.
Teksti:  LT, lastenneurologi Helena Mäenpää, HYKS

Voit tutustua kahteen yhteenvetoon tutkimuksista tästä alla olevista linkeistä.

Clinically feasible set of outcome measures in occupational therapy and speech therapy for children and adolescents wity Cerebral Palsy via multiprofessional working model in Finland.

Clinically feasible set of outcome measures for children and adolescents with Cerebral Palsy in Finland: Descriptive Classification of Scales and Outcome measures in Physiotherapy.


Palaa otsikoihin
Tulosta sivu