Tekstin koko Pienennä fonttia Suurenna fonttia

Tähän tulee Aikuiskuntoutujan oma polku -aineistosta lisää tietoa.


KUNTOUTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ:


1. Kuntoutujan yhteystiedot

2. Sairaustiedot (+hoidot)

     – sairaudet, vamman tai muun ongelman kuvaus, jotka aiheuttavat kuntoutustarpeen

3. Aiempi kuntoutus ja sen vaikutukset ja tulokset

     – edelliset kuntoutuslausunnot/-palautteet/-selosteet

4. Perustelut kuntoutuksen tarpeelle, toimintakyky ja elämäntilanne

     – toiminta- ja työkyvyn, fyysisten ja psyykkisten voimavarojen, haitan ja rajoitusten
        kuvaus ( toimintakyvyn mittaaminen), niihin vaikuttavat yksilö- ja ympäristötekijät
       (perustoiminnot, liikkuminen, asuminen, kommunikointi, psyykkinen tila, käytetyt
       apuvälineet)

     – tapahtunut muutos, siirtymävaiheeseen liittyvät tuen tarpeet

     – sosiaalisen tilanteen, ympäristön ja resurssien ja esteiden kuvaus (läheiset, koulutus, työ)

     – sosiaalisen selviytymisen ja haittojen kuvaus (osallistuminen)

5. Kuntoutuksen tavoitteet

     – mihin kuntoutuksella pyritään ja miten kuntoutus tukee itsenäistä selviytymistä

     – päivittäisistä toimista selviytymisen, työelämässä pysymisen ja opiskelun tavoitteet

     – ammatillisen kuntoutuksen tavoite

     – siirtymävaiheen / muuttuneet tavoitteet

     – oma lähitavoite (realistiset mahdollisuudet saavuttaa)

     – osa- tai välitavoite (tarvittaessa pidemmän ajan tavoite jaetaan osiin)

     – kuntoutujan sitoutuminen tavoitteisiin (oma motivaatio)

6.  Muiden tahojen järjestämät palvelut

     – henkilökohtainen avustaja, vammais- ja kotipalvelut

7. Kuntoutuksen toteutus ja suunnitellut toimenpiteet

     – suositeltu kuntoutusmuoto (apuvälineet, avo- /laitoskuntoutus, kotikäynnit, terapiamuoto )

     – ajankohta, kesto, käyntitiheys ja toteuttaja (joustavuuden mahdollisuus?)

     – omaisten ohjaustarve ja sitoutuminen kuntoutumisprosessiin (kotikäynti)

     – hoidolliset ja lääkinnälliset toimenpiteet

     –  psykologiset ja henkisen tuen toimenpiteet

     – ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet

     – sosiaaliseen tai fyysiseen ympäristöön liittyvät toimenpiteet (kodin,
        työpaikan muutostarpeet)

     – toimeentuloturva

8. Suunnitelmaan liittyvät kysymykset

     – kuntoutussuunnitelman kesto

     – suunnitelman laatijat

     – toteutus- ja rahoitusvastuu ja sen jakautuminen

     – kuntoutujan / omaisen rooli suunnitelman laadinnassa ja toteutumisessa

     – muutostilanteessa konkreettinen toimintatapa

     – nimetty vastuuhenkilö, yhteystieto (perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito)

9. Toimintakyvyn ja kuntoutusprosessin seuranta

     – seurannan toteutustapa, aikataulu ja tarkistusajankohdat, miten toimitaan muutoksissa

     – vastuuhenkilö (vastaa kuntoutumisprosessin katkeamattomasta toteutuksesta)

10. Suunnitelman päiväys ja lääkärin allekirjoitus, yhteyshenkilön yhteystiedot

Kuntoutussuunnitelma tehdään aina vähintään vuodeksi (ei tarvitse olla kalenterivuosi), ja maksimissaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kuntoutussuunnitelmaa tulee tarkistaa tarvittaessa, kuten esimerkiksi silloin kun elämässäsi tapahtuu jokin muutos ja se poikkeaa kuntoutussuunnitelmassa mainitusta tilanteesta. Laitoskuntoutusta varten tarvitaan vuosittain omat tavoitteet kuntoutussuunnitelmaan.Tulosta sivu