Tekstin koko Pienennä fonttia Suurenna fonttia

Muuta kirjallisuutta


Lapsen ensimmäinen vuosi

kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä?

Kirjassa kuvataan normaalin kehityksen eteneminen, erityisesti sen mahdollistavat tekijät, sekä tärkeimmän tunnistettavat poikkeavat kehityskulut.

Lapsen ensimmäisenä vuotena lapsi oppii enemmän kuin koskaan myöhemmin vastaavana ajanjaksona. Oppimisen tahti ja malli ovat hyvin yksilölliset, johon vaikuttaa yksilön ominaisuuksien lisäksi mahdolliset sairaudet ja vammat, kuten myös ympäristötekijät. Kirjassa on kuvattu lapsen liikkumisen kehitys – ensimmäinen elinvuosi, jossa käydään läpi normaalin kehityksen eteneminen. Tämän lisäksi kirjassa kuvataan tärkeimmät tunnistettavat poikkeavat kehityskulut. Kirja painottuu motoriseen kehitykseen.

Käytännön ohjeista höytyvät niin neuvolan henkilökunta kuin vanhemmat. Kirja on kohdistettu ensisijaisesti neuvolan työntekijöille, jotka ovat tärkeässä asemassa normaalin kehityksen varmistamisessa ja poikkeavan kehityksen tunnistamisessa. Kirjasta on hyötyä myös muille imeväisikäisen lapsen kehityksestä kiinnostuneille

Kirjan ovat kirjoittaneet

Pirjo Salpa, lastenneurologiaan erikoistunut fysioterapeutti, NDT, Bobath-seniorikuntouttaja ja
Ilona Autti-Rämö, lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti

K59.6
ISBN 978-951-31-5465-3
Hygieia
Tammi
2010


Omaishoito
Tietoa ja tukea yhteistyöhön

Omaishoito-kirjassa käsitellään omaishoitoa, omaishoidon merkitystä perheessä,
yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalitoimien ammattilaisten kanssa, hoidon järjestelyjä, sosiaaliturvaa sekä käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Kirjassa tarkastellaan omaishoidon alkamista, erilaisia tilanteita hoidossa ja omaishoidosta luopumista. Omaishoitoa kuvataan omaishoitajien, hoidettava sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisten kannalta. Kirja kattaa erilaiset omaishoitoa tarvitsevat ryhmät.

Lainauksilla, tapausselostuksilla sekä toimintamallienesittelyllä tuodaan esille omaishoidonarkea sekä hyviä toimintatapoja. Kirja toimii tietolähteenä kaikille omaishoitoon osallistuville. Se soveltuu myös alalla toimivien ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukseen.

Kirjan on toimittanut Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
(Merja Kaivolainen, Tuija Kotiranta, Erkki Mäkinen, Merja Purhonen, Merja Salanko-Vuorela (toim.))

Duodecim
Kariston Kirjapaino Oy
ISBN 978-951-656-9
2011


Uudet suositukset vaikeavammaisten kuntoutukseen

Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen tutkijoita oli mukana laajassa Kelan rahoittamassa vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (VAKE). Hankkeessa arvioitiin Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilaa, sen kehittämistarpeita ja eri kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä laadittiin suositukset hyvästä kuntoutuskäytännöstä. Tutkimuksen tuloksista on julkaistu kirja:
Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa.

 

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Sinikka Peurala, puh. (014) 260 2196, sinikka.h.peurala@jyu.fi Terveystieteiden laitos/Jyväskylän yliopisto

Linkki kirjan pdf -versioon on https://helda.helsinki.fi/handle/10138/24581

Hankkeeseen osallistuneet Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksen tutkijat ja vastuuhenkilöt:Jaana Paltamaa, Sinikka Peurala, Tuulikki Sjögren ja Ari Heinonen (Fysioterapia) Katja Kanelisto, Mari Kantanen, Maarit Karhula, ja Greta Häggblom Kronlöf (toimintaterapia)


Tulosta sivu