Tekstin koko Pienennä fonttia Suurenna fonttia

CP-vamma opetusmateriaalit

Ohessa käyttöösi CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella –projektin (2007-2010) työstämät opetusmateriaalit. Opetusmateriaaleista löydät tiivistetysti tietoa CP-vammasta (osa I) ja CP-vammaisen aikuisen toimintakyvystä (osa II).

Opetusmateriaalit aukeavat PDF-muodossa alla olevista linkeistä:

Opetusmateriaali osa I (pdf) (495.5 KB)

Opetusmateriaali osa II (pdf) (533.5 KB)

Sisällys

Opetusmateriaali osa I: CP-vamma

1. CP-vamma 

  1.1 Määritelmä       

  1.2 Luokittelun osa-alueet      

    1.2.1 Motoriset häiriöt       

             A. Motorisen häiriön luonne ja jaottelu             

             B. Motoriset kyvyt (GMFCS, MACS, CFCS)             

    1.2.2 Primaariset liitännäishäiriöt/-vammat      

      1.2.2.1 Toiminnallisen näönkäytön ongelmat         

    1.2.3 Anatomiset löydökset     

    1.2.4 Syy-seuraus-suhde ja ajoitus 

      1.2.4.1 CP-vamman riskitekijät                  

  1.3 Esiintyvyys 

  1.4 Hoidon ja kuntoutuksen peruspilarit 

    1.4.1 Tavoitteellinen kuntoutus                 

    1.4.2 Kuntoutussuunnitelma

  1.5 Kuolevuus ja elinajanodote

 Lähteet          

Opetusmateriaali osa II: CP-vammaisen aikuisen toimintakyky 

2. CP-vammaisen aikuisen toimintakyky ICF -luokituksen mukaan           

  2.1. Toimintakyky ja toimintarajoitteet                                                    

    2.1.1 Kehon toiminnot ja rakenteet                   

      2.1.1.1 Primaariset liitännäishäiriöt /-vammat     

      2.1.1.2 Sekundaariset liitännäishäiriöt /-vammat

        2.1.1.2.1 Tuki- ja liikuntaelinmuutokset          

        2.1.1.2.2 Kipu 

        2.1.1.2.3 Uupumus       

      2.1.1.3 Yleinen terveydentila   

      2.1.1.4 Yleiset ikääntymismuutokset      

    2.1.2 Suoritukset ja osallistuminen         

      2.1.2.1 Liikkumiskyky         

      2.1.2.2 Päivittäiset perustoiminnot  

      2.1.2.3 Opiskelu ja ansiotyö    

        2.1.2.3.1 Ammatillinen suunnittelu ja sen haasteet

      2.1.2.4 Harrastukset ja vapaa-aika  

  2.2 Kontekstuaaliset tekijät

      2.2.1 Ympäristötekijät     

      2.2.2 Yksilötekijät

3. Yhteenveto  

4. Invalidiliitto ry:n ja Suomen CP-liitto ry:n kannanotto ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitteluun

5. Lähteet        
CP-liiton CP-opas on uusittu keväällä 2011. Opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tieota CP-vammasta, siihen johtavista syöstä sekä kuntoutuksesta, palveluista ja henkilökohtaisista kokemuksista.

Voit tutustua CP-oppaaseen tästä.

Tulosta sivu